Zijn energiemanagers de oplossing voor netcongestie?

Netcongestie, het fenomeen waarbij elektriciteitsnetwerken overbelast raken door een hoge vraag naar stroom, is een groeiend probleem in de moderne energiewereld. Het heeft gevolgen voor zowel bedrijven als het elektriciteitsnet als geheel. Gelukkig biedt geavanceerd energiemanagement een veelbelovende oplossing om netcongestie te verminderen en bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. In dit artikel verkennen we de uitdagingen van netcongestie, de rol van een energiemanager en hoe deze technologie bedrijven en het net kan ondersteunen.

De uitdaging van netcongestie in een veranderend energielandschap

Netcongestie is niet langer een zeldzaam verschijnsel. In een tijdperk waarin de vraag naar elektriciteit blijft stijgen en waarin decentrale energieopwekking en elektrische voertuigen steeds meer voorkomen, wordt netcongestie een steeds urgenter probleem. Traditionele elektriciteitsnetwerken zijn niet altijd voorbereid op de variabiliteit en de toename van de energiebehoefte.

Energiemanagers zoals EMMA spelen een cruciale rol in het aanpakken van deze uitdaging. Ze bieden de mogelijkheid om energieverbruik en -productie actief te beheren om de impact op het netwerk te verminderen.

Hoe werkt een energiemanager netcongestie tegen?

Een energiemanager werkt als een slimme coördinator voor energiestromen binnen een bedrijf. Het detecteert energiepieken en past het energieverbruik van het bedrijf aan om deze pieken te verminderen. Dit betekent dat tijdens perioden van hoge vraag het energieverbruik kan worden verlaagd en overtollige energie kan worden opgeslagen voor later gebruik.

Een praktisch voorbeeld van hoe een energiemanager netcongestie kan verminderen, is de coördinatie van het opladen van elektrische voertuigen. Tijdens piekuren kan EMMA het laden vertragen om de belasting op het net te verminderen, terwijl het opladen wordt versneld wanneer er minder vraag is.

Netcongestie

Slim energiegebruik en piektijden

Een van de kernfuncties van een energiemanager is het sturen (managen) van energie tijdens piektijden. Dit houdt in dat energie-intensieve processen worden uitgevoerd wanneer de vraag naar elektriciteit laag is. EMMA analyseert voortdurend het energiegebruikspatroon van een bedrijf en past het management hierop aan.

Bedrijven die EMMA hebben geïntegreerd, hebben opmerkelijke resultaten geboekt bij het verminderen van piekbelastingen. Dit heeft niet alleen geleid tot kostenbesparingen, maar heeft ook bijgedragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet in hun regio.

Coördinatie van energieopslag en teruglevering

Een van de meest waardevolle functies van EMMA is haar vermogen om de complexe processen van energieopslag en teruglevering naadloos te coördineren. Bedrijven die beschikken over energieopslagsystemen, zoals batterijen, kunnen dankzij EMMA overtollige energie opslaan op momenten dat de vraag laag is. Deze opgeslagen energie kan vervolgens worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet wanneer de vraag piekt, of kan op een later moment worden gebruikt binnen het bedrijf.

Stel je voor dat een fabriek met behulp van zonne-energie overdag meer elektriciteit produceert dan nodig is. In plaats van deze overtollige energie verloren te laten gaan, kan EMMA deze energie sturen en opslaan in batterijen. Wanneer ‘s avonds de vraag naar elektriciteit stijgt, kan EMMA de opgeslagen energie terugleveren aan het net, waardoor de belasting op het netwerk wordt verlicht en de kans op congestie wordt verminderd. Dit resulteert niet alleen in financiële besparingen voor het bedrijf, maar draagt ook bij aan de algehele betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Netcongestie

Voordelen van energiemanagement voor bedrijven en het elektriciteitsnet

Het verminderen van netcongestie biedt tal van voordelen, zowel voor bedrijven als voor het elektriciteitsnet als geheel. Laten we deze voordelen eens bekijken:

  1. Kostenbesparingen voor Bedrijven: Energiemanagement stelt bedrijven in staat om strategisch te handelen tijdens periodes van hoge elektriciteitsvraag, waardoor ze piektarieven kunnen vermijden. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen op de energierekening. Bovendien kan overtollige energie worden verhandeld op de energiemarkt, wat extra inkomsten kan genereren.
  2. Verbeterde Betrouwbaarheid: Door netcongestie te verminderen, helpt EMMA bij het handhaven van een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet. Dit komt alle bedrijven en huishoudens in de regio ten goede, omdat het de kans op stroomstoringen vermindert en de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening verbetert.
  3. Duurzame Impact: Het verminderen van netcongestie draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven en de samenleving als geheel. Het optimaliseren van energiegebruik en het efficiënt beheren van energiestromen vermindert de ecologische voetafdruk en bevordert de overgang naar een groenere, duurzamere energie-infrastructuur.

Kortom, de rol van energiemanagement in het verminderen van netcongestie biedt zowel financiële voordelen voor bedrijven als een cruciale bijdrage aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Het is een win-win situatie waarbij bedrijven kunnen floreren terwijl ze tegelijkertijd een positieve impact hebben op het bredere energie-ecosysteem.

 

Energiemanagers zoals EMMA vormen een veelbelovende oplossing voor het verminderen van netcongestie en het ondersteunen van een stabiel elektriciteitsnet. Bedrijven die deze technologie omarmen, kunnen niet alleen financiële voordelen behalen, maar ook bijdragen aan een duurzamere energie-infrastructuur.

De toekomst van netcongestievermindering en energiebeheer is helder, met geavanceerde energiemanagementtechnologieën die samenwerken met andere energiesystemen. Samenwerking tussen bedrijven, energieleveranciers en netbeheerders zal cruciaal zijn voor het bereiken van een veerkrachtig energienet.

Het is tijd voor meer bewustwording en implementatie van energiemanagers als oplossing voor netcongestie. Bedrijven kunnen een leidende rol spelen in deze positieve verandering en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van slimmer energiebeheer.

Deel deze blog:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Intelligente energie sturing